Dobrodošli na stranice Sindikata

Dobrodošli na stranice Sindikata Rudnika Mrkog Uglja  "Banovići".
Nadamo se da će te na našoj novoj stranici pronaći potrebne informacije
o jednoj od najvećih sindikalnih organizacija u Bosni i Hercegovini. 

Sindikat rudnika

Opšte informacije

Direkcija RudnikaSindikalna organizacija kao organizacija za zaštitu radničkih prava datira još od osnivanja rudnika i osnivanja radničkog pokreta. Međutim Sindikalna organizacija RMU»Banovići» kao pravno utemeljena tvorevina,odnosno institucija koja se bori za ostvarenje prava zaposlenika u Rudniku Banovići kao privrednom subjektu peraktično je rođena 13.februara 2004.godine po Rješenju Kantonalnog ministarstva pravosuđa u Tuzli.

Ova sindikalna organizacija time je stekla status pravnog lica i praktišno postala organizacija koja je utemeljena prema pozitivnim Zakonskim propisima i koja je za svoj rad odgovorna pred svim nadležnim institucijama.

sindikatPrvi puta u istoriji Rudnika Banovići,ova Sindikalna organizacija formirana je na demokratskim principima jer su formiranju iste prethodili kandidacioni zborovi na kojima su zaposlenici lično bili u prilici da izvrše prijedlog rukovodstva sindikalne organizacije.

Na tim zborovima je predlagan duplo veći broj od potrebnih kandidata. Konačnu listu sa svim prijedlozima utvrdila je Izborna komisija formirana na Osnivačkoj skupštini koja je nakon provedenog referenduma objavila izborne rezultate na svim nivoima.

Izborni rezultati su potvrdeni na Skupštini sindikalne organizacije održanoj 23.02.2004.godine na kojoj je za prvog predsjednika pravno utemeljene Sindikalne organizacije izabran Mr.Safer Mušanovic a za predsjednika Skupštine Sindikalne organizacije Šefik Pepić.